نسخه تلکس پرتال كانون معلولان شهر تهران
:: منطقه 19 : ادامه ي روند اجراي طرح راه هاي هموار یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397 - 12:42
مدير اداره سلامت منطقه 19 از ادامه ي روند اجراي طرح راه هاي هموار خبر داد :

:: منطقه 21: توزيع ارزاق ويژه اعضاي كانون معلولين توسط خانه سلامت تهرانسر شرقي یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397 - 12:20
توزيع ارزاق ويژه اعضاي كانون معلولين توسط خانه سلامت تهرانسر شرقي انجام شد

:: منطقه 19 : برگزاري جلسه ي منطقه اي كانون معلولان در ساختمان ناحيه 2 یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397 - 10:35
مدير اداره سلامت منطقه 19 از برگزاري جلسه ي منطقه اي كانون معلولان در ساختمان ناحيه 2 خبر داد :

:: كلاس آموزشي تغذيه سالم كانون معلولين محله مهران شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:27
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزشي تغذيه سالم كانون معلولين محله مهران خبر داد.

:: تست فشار خون با مشاركت پايگاه بهداشت مسجد الزهرا در تره بار آزادگان كانون معلولين محله اوقاف شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:25
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري تست فشار خون با مشاركت پايگاه بهداشت مسجد الزهرا در تره بار آزادگان كانون معلولين محله اوقاف خبر داد.

:: برگزاري مسابقه ورزشي در بوستان كوثر كانون معلولين محله قنات كوثر شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:22
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري مسابقه ورزشي در بوستان كوثر كانون معلولين محله قنات كوثر خبر داد.

:: ايستگاه سلامت مترو كانون معلولين تهرانپارس غربي شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:19
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامت مترو كانون معلولين تهرانپارس غربي خبر داد.

:: ايستگاه سلامت كانون معلولين محله گلشن شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:16
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامت كانون معلولين محله گلشن خبر داد.

:: ايستگاه سلامت در بوستان پليس كانون معلولين مجيد آباد شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:13
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامت در بوستان پليس كانون معلولين مجيد آباد خبر داد.

:: آموزش ايمني در مسجد سيدالشهدا كانون معلولين محله حكيميه شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:10
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزش ايمني در مسجد سيدالشهدا كانون معلولين محله حكيميه خبر داد.

:: ارتباط تغذيه ناسالم با بيماريهاي شايع كانون معلولين محله كاظم آباد شنبه، 29 اردیبهشت 1397 - 13:02
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزشي ارتباط تغذيه ناسالم با بيماريهاي شايع كانون معلولين محله كاظم آباد خبر داد.

:: منطقه8:كارگاه تغذيه و فعاليت جسماني معلولان یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 09:52
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 8 ، فربد قلعه دار، مدير اداره سلامت منطقه از برگزاري كارگاه تغذيه و فعاليت جسماني معلولان ويژه اعضاي كانون معلولان، توسط خانه سلامت دردشت خبر داد.

:: همايش تغذيه سالم در مدرسه مهر كانون معلولين محله قنات كوثر یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:26
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري همايش تغذيه سالم در مدرسه مهر كانون معلولين محله قنات كوثر خبر داد.

:: مشاوره مامايي،تست فشار خون و قند خون در تره بار آزادگان كانون معلولين محله اوقاف یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:22
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري مشاوره مامايي،تست فشار خون و قند خون در تره بار آزادگان كانون معلولين محله اوقاف خبر داد.

:: منطقه 16: بازديد از مدرسه استثنايي حاجي بابايي و اهداي ويلچر یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:22
كشاورز افشار قائم مقام معاونت اجتماعي و مدير اداره آموزش و مشاركت هاي اجتماعي به همراه رجائي فر مدير اداره سلامت منطقه از مدرسه استثنايي حاجي بابايي بازديد كردند.

:: كلاس آموزشي تفكيك زباله از مبداء كانون معلولين محله تهرانپارس غربي یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:19
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزشي تفكيك زباله از مبداء كانون معلولين محله تهرانپارس غربي خبر داد.

:: كلاس آموزش ايمني در زندگي در مدرسه شهيد صدوقي كانون معلولين محله حكيميه یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:16
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزش ايمني در زندگي در مدرسه شهيد صدوقي كانون معلولين محله حكيميه خبر داد.

:: غرفه هاي سلامت محور مشاوره پزشكي-بازيافت-غربالگري قند خون درمسجد حضرت وليعصر عج كانون معلولين محله مهران یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:09
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري غرفه هاي سلامت محور، مشاوره پزشكي،بازيافت و غربالگري قند خون درمسجد حضرت وليعصر عج كانون معلولين محله مهران خبر داد.

:: ايستگاه سلامت-مشاوره پزشكي، روانشناسي و تغذيه در دبيرستان نيايش كانون معلولين محله گلشن یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:04
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامت-مشاوره پزشكي، روانشناسي و تغذيه در دبيرستان نيايش كانون معلولين محله گلشن خبر داد.

:: برنامه اجتماعي شدن سلامت-صبحانه سالم و مشاوره پزشكي در بوستان جامد كانون معلولين محله كاظم آباد یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 08:01
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري برنامه اجتماعي شدن سلامت-صبحانه سالم و مشاوره پزشكي در بوستان جامد كانون معلولين محله كاظم آباد خبر داد.

:: ايستگاه سلامت-بينايي سنجي و مشاوره پزشكي در ميدان تره بار توحيد كانون معلولين محله مجيد آباد یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 07:56
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامت-بينايي سنجي و مشاوره پزشكي در ميدان تره بار توحيد كانون معلولين محله مجيد آباد خبر داد.

:: منطقه 19 : برگزاري كلاس آموزشي مهارت هاي يادگيري براي توانيابان در سراي محله ي خاني آبادنوجنوبي یکشنبه، 16 اردیبهشت 1397 - 08:44
مدير اداره سلامت منطقه 19 از برگزاري كلاس آموزشي مهارت هاي يادگيري براي توانيابان در سراي محله ي خاني آبادنوجنوبي خبر داد :

:: مشاوره پزشكي محله تهرانپارس غربي شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 09:20
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري مشاوره پزشكي به مناسبت هفته ملي سلامت در محله تهرانپارس غربي خبر داد.

:: ايستگاه سلامتي تست فشار خون محله حكيميه شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 09:17
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامتي تست فشار خون به مناسبت هفته ملي سلامت در محله حكيميه خبر داد.

:: برگزاي كلاس آموزشي دوري جستن از سيگار محله مجيد آباد شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 09:13
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزشي دوري جستن از سيگاري و قليان در محله مجيدآباد به مناسبت هفته ملي سلامت خبر داد.

:: برگزاري كارگاه آموزشي شخصيت شناسي محله قنات كوثر شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 09:09
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كارگاه آموزشي شخصيت شناسي به مناسبت هفته ملي سلامت در محله قنات كوثر خبر داد.

:: برگزاري برنامه ايستگاه سلامتي محله كاظم آباد شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 09:05
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري برنامه ايستگاه سلامتي در محله كاظم آباد به مناسبت هفته ملي سلامت خبر داد.

:: اهداي جوايز به فرزندان جانبازان محله اوقاف شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 09:01
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري برنامه اهداي جايزه به فرزندان جانبازان به مناسبت هفته ملي سلامت در محله اوقاف خبر داد.

:: كلاس آموزشي ايمني در زندگي محله گلشن شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 08:57
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري كلاس آموزشي ايمني در زندگي به مناسبت هفته ملي سلامت در محله گلشن خبر داد.

:: ايستگاه سلامتي - اندازه گيري تست قند خون و فشار خون محله مهران شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 08:52
اداره سلامت منطقه 4 از برگزاري ايستگاه سلامتي به مناسبت هفته ملي سلامت در محله مهران خبر داد.

صفحه بعد