پرتال كانون معلولان شهر تهران
منطقه19 : نشست صميمي با مركز روانشناسي " لاوينا" در معاونت اجتماعي فرهنگي
منطقه 16: بازي درماني ويژه كودكان معلول
منطقه 16:برپايي ايستگاه سلامت ويژه معلولين
منطقه 21: كلاس آموزشي كار با نمد ويژه كانون معلولين
منطقه ده: برگزاري همايش تغذيه سالم با عنوان (باورهاي و عادت هاي غذايي اشتباه و تاثير آن بر سلامتي)
منطقه ده: برگزاري ويژه برنامه هاي استقبال از مهر (مهر حسيني)
كلاس آموزش چرم دوزي براي معلولان
اردوي تفريحي درماني ويژه معلولان
آموزش نقاشي براي ناشنوايان
آموزش سفال
صفحه بعد - نسخه اصلی