پرتال كانون معلولان شهر تهران
منطقه 19 : ادامه ي روند اجراي طرح راه هاي هموار
منطقه 21: توزيع ارزاق ويژه اعضاي كانون معلولين توسط خانه سلامت تهرانسر شرقي
منطقه 19 : برگزاري جلسه ي منطقه اي كانون معلولان در ساختمان ناحيه 2
كلاس آموزشي تغذيه سالم كانون معلولين محله مهران
تست فشار خون با مشاركت پايگاه بهداشت مسجد الزهرا در تره بار آزادگان كانون معلولين محله اوقاف
برگزاري مسابقه ورزشي در بوستان كوثر كانون معلولين محله قنات كوثر
ايستگاه سلامت مترو كانون معلولين تهرانپارس غربي
ايستگاه سلامت كانون معلولين محله گلشن
ايستگاه سلامت در بوستان پليس كانون معلولين مجيد آباد
آموزش ايمني در مسجد سيدالشهدا كانون معلولين محله حكيميه
صفحه بعد - نسخه اصلی