پرتال كانون معلولان شهر تهران
منطقه 19 : ويزيت رايگان معلولين در سراي محله خاني آبادنوشمالي
منطقه 19 :اهداي هديه به اعضاي كانون معلولان در قالب چهارشنبه هاي معلولين
منطقه 19 : برگزاري ايستگاه تقويت حواس در قالب چهارشنبه هاي معلولين
منطقه 19 :اندازه گيري فشارخون معلولين به مناسبت روز اهداي خون
جلسه مناسب سازي نيازهاي معلولين
منطقه8: چهارشنبه هاي معلولان در محله دردشت
فستيوال تشكل هاي غير دولتي سلامت محور/منطقه 1
منطقه 15: برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر
اهداي وسايل بهداشتي و ضروري –كانون معلولين افسريه جنوبي
منطقه 15: برگزاري ارزشيابي سلامت روان
صفحه بعد - نسخه اصلی