پرتال كانون معلولان شهر تهران : جلسه هم انديشي و برنامه ريزي براي برگزاري روز جهاني افراد داراي معلوليت
جمعه، 3 آذر 1396 - 20:01 کد خبر:3305
در روز دو شنبه 29 آبان سال 96 در دفتر جناب آقاي اميري معاون اداره كل سلامت ، جلسه هم انديشي و برنامه ريزي براي برگزاري روز جهاني افراد داراي معلوليت برگزار شد و دبيران كارگروه اجرايي ، دبيركل كانون معلولان شهر تهران ، كارشناسان

در روز دو شنبه 29 آبان سال 96  در دفتر جناب آقاي اميري معاون اداره كل سلامت ، جلسه هم انديشي و برنامه ريزي براي  برگزاري روز جهاني افراد داراي معلوليت برگزار شد و دبيران كارگروه اجرايي ، دبيركل كانون معلولان شهر تهران ، كارشناسان اداره سلامت (خانم ها شعيبي و بيد مشكي) ، ريئس اداره مشاركتها ( آقاي ياوري ) و همچنين خانم مرادي حضور داشتند

مصوبات

الف ) مصوب شد روز جهاني افراد داراي معلوليت در مناطق 22گانه و در هر منطقه بسته به شرايط برگزار گرديد.

ب ) قرار شد براي روز جهاني افراد داراي معلوليت هر منطقه 30 نفراز اعضاي داراي معلوليت خود را با توجه به اينكه تعداد همراه از يك چهارم 4/1 كل افراد بيشتر نباشد و همچنين با محدوديت جا در برج ميلاد براي ويلچر هر منطقه 2 نفر از افرادي كه از ويلچر استفاده مي كنند سهميه دارد.

ج) مصوب شد هر منطقه افراد نخبه معلول منطقه را در 6 مورد ، شامل نخبه هاي ورزشي ، علمي ، هنري ، فرهنگي ، اجتماعي ، كار آفريني به اداره كل و يا دبيركل كانون معلولان معرفي كنند تا در هر مورد يك نفر انتخاب كنند و كلا شش نفر و به اضافه يك نفر (مراقب نخبه ) و در مجموع 7 نفر را به شوراي سياستگزاري روز جهاني افراد داراي معلوليت معرفي نمايند.